Lowongan Kerja Online

Your Ad Here

Senin, 03 Desember 2007

[HumanResourcesTurkey] Haftanın E�itimleri

LOJITEKTEN KARIYER ve ISLETMENIZE DESTEK PROGRAMLAR
 
Lojistik ve Tedarik Zinciri Yönetimi konularinda Türkiye���nin ilk ve tek egitim firmasi LOJİTEK, 2002���den beri...
 
3���9 Aralık E��itim Takvimiz:
 
TEHLİKELİ MADDELERİN TASINMASI VE DEPOLANMASI
 
08.12.2007 Cumartesi
(10:00 ��� 17:00)
 
LOJİSTİK SURE��LER VE
YONETİMİ
 
08 ��� 09.12.2007 Cumartesi ��� Pazar
(10:00 ��� 17:00)
 
Sertifikasyon Programlari
Egitimin Amaci :
 
Tehlikeli Madde Ta��ımacılı��ı ve Ta��ıma türleri, ADR Mevzuatı, Tehlikeli maddelerde sınıflar ve özellikleri, Tehlikeli madde ta��ımacılı��ı ve depolamada uyulması zorunlu kurallar, ADR mevzuatına göre sorumlular ve sorumluların dikkate alması gereken detaylar anlatılacak örnek olaylarla konunun daha iyi anla��ılması sa��lanacaktır.
 
 
*Tehlikeli Madde Ta��ıma ve depolamasında uyulması gereken kuralları biliyor musunuz?
 
*Tehlikeli Madde Ta��ımacılı��ı ile depolamada Yasal sorumluluklar nelerdir?
 
*ADR Mevzuatlarının bilinmesinin Türkiye���nin de ADR Konvansiyonu���na üye olmasıyla tüm Türkiye���de uygulanmaya ba��lanaca��ını biliyor musunuz?
 
 
Egitimin Amaci :
 
Lojistik Yönetimi temel felsefesi, fonksiyonları, bile��enleri ve yöntemlerinin açıklanarak, tüm lojistik faaliyetlerinin daha etkin ve verimli yapılmasının sa��lanması genel amaç edinmi��tir. Bu e��itimde katılımcılar, lojisti��in mevcut süreçleri nasıl etkiledi��i, nasıl modellenmesi gerekti��i, maliyetsel yapısı, rekabetteki önemi, modern lojistik modeller nelerdir konularında geni�� bilgi alacaklardır. Video gösterimleri, örnekler ve uygulamalar ile katılımcılara geli�ᦙ 3;en dünyamızdaki örnek lojistik modeller gösterilerek, rekabetsel önemi vurgulanacaktır. Amaç lojistik operasyonların do��ru modellenmesi ve bu sayede lojistik maliyetlerin dü��ürülmesidir.
 
*Lojistik maliyetlerinizin ürün satı�� fiyatı içindeki oranını biliyor musunuz?
 
*Rakipleriniz nasıl bir lojistik model ile çalı��ıyor? Rekabet gücü olarak lojisti��i nasıl kullanıyorlar?
 
*Tedarikçilerle ili��kilerimizi güçlendirmemiz, envanter maliyetlerimizi nasıl etkiler?
 
  • Temel Lojistik Uzmanlik Programi
 
  • Tedarik Zinciri Uzmanlik Programi
 
  • Uretim Planlama Uzmanlik Programi
 
  • Dis Ticaret Uzmanlik Programi
 
 
 
 
*Uzmanlik programlari ile ilgili ayrintili bilgiye www.lojitek.com veya
0212- 254 59 14 den ulasabilirsiniz.
 
 
LOJITEK LOJISTIK TEKNOLOJILERI EGITIM VE DANISMANLIK
Sehit Muhtar Cad. No:28 Kat:2 TAKSIM - ISTANBUL
TEL: 0212 254 59 14 
FAX: 0212 254 59 16
 
  
 
 


Yahoo! kullaniyor musunuz?
Istenmeyen postadan biktiniz mi? Istenmeyen postadan en iyi korunma Yahoo! Posta'da
http://tr.mail.yahoo.com
__._,_.___

HUMAN RESOURCES TURKEY

http://groups.yahoo.com/group/HumanResourcesTurkey

BU MESAJI DE�ERLEND�REB�LECEK TANIDIKLARINIZA TAVS�YE ED�N�Z.

"Temiz, kaliteli birlik temiz, kaliteli toplum demektir."

HRT`den B�T�N G�NDE TOPLU OLARAK TEK MAIL ALMAK ISTIYORSANIZ;
HumanResourcesTurkey-digest@yahoogroups.com
L�tfen HumanResourcesTurkey`in tanitimina katkida bulununuz.
Web sayfam�zdan bilgilenmek i�in;
HRT-�� ANKET�NE S�Z�N DE MUTLAKA KATKINIZ OLSUN..
http://groups.yahoo.com/group/HumanResourcesTurkey/polls
--------------------------------------------------------------------
Maillerinizin normal gelmesi icin;
HumanResourcesTurkey-normal@yahoogroups.com

Mail istemiyorsaniz;
HumanResourcesTurkey-nomail@yahoogroups.com
Your email settings: Individual Email|Traditional
Change settings via the Web (Yahoo! ID required)
Change settings via email: Switch delivery to Daily Digest | Switch to Fully Featured
Visit Your Group | Yahoo! Groups Terms of Use | Unsubscribe

__,_._,___

Tidak ada komentar:

Your Ad Here